Reglement 2022

 1. Inschrijving is geldig na betaling van het inschrijvingsgeld van € 70. We gaan er van uit dat het reglement gelezen en goedgekeurd is na betaling.
 2. De wedstrijden gaan door zoals aangegeven op de kalender die je ontvangen hebt.
 3. Plaatsloting gebeurt op de geplande locatie en dit tijdstip wordt per wedstrijd gecommuniceerd..
 4. Van zodra de nummers zijn verdeeld mogen de deelnemers plaats nemen aan het water.
 5. Er wordt in 2 klassementen gevist (2 sectoren vaste stok - 2 sectoren feeder), klassement is gescheiden per discipline. De plaatsverdeling van de nummers (vast/feeder) wordt bepaald op de dag zelf per reeks en volgens het aantal aanwezige leden met de vaste stok en de feeder.
 6. Er mag per persoon met niet meer dan één hengel tegelijkertijd worden gevist. Voor de vaste stok geldt dat de hengellengte is beperkt tot 10 meter en de draadlengte is dan wel vrij, met de feeder zijn er geen beperkingen. Waggler, vissen met traagzinkende korf is dus ook toegestaan. Verder mag er dus ook bijgevoederd worden, al dan niet met een katapult. Drijvend vissen is niet toegestaan.
 7. Men dient steeds vooruit te vissen, met uitzondering van de hoekstekken die volledig mogen bevist worden.
 8. Bij het eerste signaal begint de wedstrijd. Het tweede signaal vindt plaats 5 min voor het einde, bij het derde signaal eindigt de wedstrijd. Na het derde signaal dient u direct te stoppen met vissen. Gehaakte vis tijdens het derde signaal telt nog mee.
 9. Bewaar de gevangen vis in een voldoende ruime leefnet die voldoende onder water ligt. Voor iedere wedstrijd/reeks geldt een limiet van 30 kg per leefnet.  Bij overschrijding van die 30 kg tot 33 kg zal het gewicht teruggebracht worden naar 30 kg, boven die 33 kg zal het gewicht teruggebracht worden naar 15 kg! Steur dient steeds onmiddellijk gewogen en teruggezet te worden zoals het hoort.
 10. Tussentijds wegen is steeds mogelijk na het aanspreken van de persoon op de stek die verantwoordelijk is voor die wedstrijd/reeks.
 11. Weegpikkel, weegzak en weegschaal bevinden zich op plaatsen op de door het bestuur bepaalde stekken en dit dus alnaargelang het aantal aanwezige leden op de reeksen. De weegverantwoordelijke helpt met het wegen van tussenvangsten en noteert de gewichten.
 12. Voederbeperking wordt bepaald op 10 L/KG en 2 liter maden en casters. Het totaal volume voer (pellets, grondvoer, ...) dient te passen in een emmer van 12 liter. Controle hierop is steeds mogelijk door de organisatie.
 13. Tubifex is verboden.
 14. Elkaar helpen is toegestaan.
 15. Houd na de wedstrijd uw visplek en verdere omgeving schoon, neem afval en sigarettenpeuken mee naar huis.
 16. Onthaakmat is verplicht bij iedere wedstrijd.
 17. Voor de wedstrijden wordt er € 5 prijzengeld ingelegd per deelnemer.
  Wie als lid 5 of meer reeksen deelneemt, krijgt dit prijzengeld (evenveel keer als deelgenomen) terugbetaald in waardebonnen (Hengelsport) en DIT ENKEL EN ALLEEN BIJ AANWEZIGHEID op ons jaarlijks souper die dit jaar doorgaat op zaterdag 22 oktober in ons clublokaal De Pallieter.
 18. Iedere deelnemer behoudt zich het recht om 2 reeksen (van de 8 reeksen) te laten vallen bij het opstellen van het eindklassement op het einde van het jaar, behalve de reeksen die door overmacht/weeromstandigheden worden geschrapt.
 19. Bij noodweer:overmacht kan de organisatie beslissen de wedstrijd te staken en/of weer te hervatten.
 20. Deelname aan de wedstrijd is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of diefstal.
 21. Voor reeksen in de Mandelvijver dienen de prijzen de dag van de wedstrijd zelf afgehaald te worden in het clublokaal (of andere plaats van prijsuitreiking die vooraf gecommuniceerd wordt), anders vervallen deze en gaan deze integraal naar de clubkas. Voor wedstrijden op een andere locatie dan de Mandelvijver worden de prijzen ter plaatse uitgereikt.
 22. Als er reeksen plaats vatten op een andere locatie dan de Mandelvijver, organiseert het bestuur het gemeenschappelijk vervoer, in samenspraak met de deelnemende leden.
 23. DEELNAME  OF NIET aan een wedstrijd/reeks (op gelijk welke locatie de wedstrijd/reeks doorgaat) moet ten laatste tegen de donderdagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd/reeks bevestigd worden aan het bestuur en dit om ondermeer, als het op een andere locatie is dan de Mandelvijver, het vervoer te kunnen organiseren.
  Het bestuur zal hiervoor een sms of Whatsapp (op de groep die we hebben en u moet dus antwoorden op deze groep) sturen naar de leden. Ook kunt u zelf de kalender raadplegen en sturen naar Steven De Weer op het nummer 0493/19.43.31 of naar Christ De Paepe op het nummer 0477/35.41.79.