Reglement 2019

 1. Inschrijving is geldig na betaling van inschrijvingsgeld. We gaan er van uit dat het reglement  gelezen en goedgekeurd is na betaling. 
 2. De wedstrijden gaan steeds door van 11u30 tot 16u30 in de Mandelvijver te Wakken.
 3. Plaatsloting gebeurt ter plaatse in restaurant “De Mandelvijver” om 10u00, bij afwezigheid gebeurt de loting door een neutraal persoon.
 4. Van zodra de nummers zijn verdeeld mogen de deelnemers plaats nemen aan het water.
 5. Er wordt in 4 sectoren gevist (2 sectoren vaste stok - 2 sectoren feeder), klassement is gescheiden per discipline. De plaatsverdeling van de nummers (vast/feeder) kan je raadplegen op de website (www.vcdekletsers.be) bij aanvang van het seizoen.
 6. Er mag per persoon met niet meer dan één hengel tegelijkertijd worden gevist. Hengellengte vaste stok is beperkt tot 10 meter, met de feeder geldt een minimum visafstand van 15 meter.
 7. Men dient steeds vooruit te vissen, in de hoeken van de put vissen is verboden.
 8. Bij het eerste signaal begint de wedstrijd. Het tweede signaal vindt plaats 5 min voor het einde, bij het derde signaal eindigt de wedstrijd. Na het derde signaal dient u direct te stoppen met vissen. Gehaakte vis tijdens het derde signaal telt nog mee.
 9. Bewaar de gevangen vis een een voldoende ruim leefnet dat voldoende onder water ligt. Tenzij anders aangegeven geldt een limiet van 10 vissen per leefnet. Vissen boven de 5 kg dienen onmiddellijk gewogen te worden door de weegploeg van dienst. Steur dient steeds onmiddellijk gewogen en terug gezet te worden zoals het hoort.
 10. Walkie talkie, weegpikkel, weegzak en weegschaal bevinden zich op plaatsen 4, 12, 23 en 38. Indien één of meerdere plaatsen onbezet zijn gaat dit door naar het eerstvolgende bezette nummer. De persoon op deze plaats helpt met het wegen van tussenvangsten en geeft deze door aan de weegploeg via walkie talkie.
 11. Tussentijds wegen is steeds mogelijk na het aanspreken van de weegploeg.
 12. Voederbeperking wordt bepaald op 1,1 pints amorce of pieren (samen dus maximaal 1,1 pints) en 2 liter maden en casters. Het totaal volume voer (pellets, grondvoer, ...) dient te passen in een emmer van 12 liter. Controle hierop is steeds mogelijk door de organisatie of aanwezige weegploeg.
 13. Tubifex is verboden.
 14. Elkaar helpen is toegestaan.
 15. Iedere deelnemer behoudt zich het recht om 2 reeksen (van de 8 reeksen) te laten vallen bij het opstellen van het eindklassement op het einde van het jaar. Valt er een reeks weg (door overmacht / weersomstandigheden) vervalt het recht een reeks te laten vallen en tellen 6 van de 7 voorgaande reeksen voor het eindklassement.
 16. Voor de wedstrijden wordt er € 5 prijzengeld ingelegd per deelnemer. 
 17. Houd na de wedstrijd uw visplek en verdere omgeving schoon, neem afval en sigarettenpeuken mee naar huis.
 18. Bij noodweer kan de organisatie beslissen de wedstrijd te staken en/of weer te hervatten. 
 19. Deelname aan de wedstrijd is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of diefstal.
 20. Prijzen dienen de dag van de wedstrijd zelf afgehaald te worden in het clublokaal (of andere plaats van prijsuitreiking die vooraf gecommuniceerd wordt), anders vervallen deze en gaan deze integraal naar de clubkas.
 21. Onthaakmat is verplicht bij iedere wedstrijd. Geen onthaakmat = geen deelname!