Reglement vrije koppelwedstrijden

 1. Inschrijving is geldig na betaling van inschrijvingsgeld. We gaan er van uit dat het reglement  gelezen en goedgekeurd is na betaling. 
 2. Plaatsloting geschied zoals vooraf gecommuniceerd.
 3. Van zodra de nummers zijn verdeeld mogen de deelnemers plaats nemen aan het water.
 4. Er wordt in 2 sectoren gevist. 
 5. Hengelkeuze is vrij. Er mag per persoon niet met meer dan één hengel tegelijkertijd worden gevist. Hengellengte is totaal vrij en alles is toegelaten.
 6. Men dient steeds vooruit te vissen, in de hoeken van de put vissen is verboden.
 7. Bij het eerste signaal begint de wedstrijd. Het tweede signaal vindt plaats 5 min voor het einde, bij het derde signaal eindigt de wedstrijd. Na het derde signaal dient u direct te stoppen met vissen. Gehaakte vis tijdens het derde signaal telt nog mee.
 8. Bewaar de gevangen vis een een voldoende ruim leefnet dat voldoende onder water ligt. Tenzij anders aangegeven geldt een limiet van 30 kg per leefnet. Vissen boven de 4 kg dienen onmiddellijk gewogen te worden door de weegploeg van dienst. Steur dient steeds onmiddellijk gewogen en terug gezet te worden zoals het hoort.
 9. Tussentijds wegen is steeds mogelijk na het aanspreken van de weegploeg.
 10. Voederbeperking wordt bepaald op 20 L/KG en 4 liter maden en casters. Controle hierop is steeds mogelijk door de organisatie of aanwezige weegploeg.
 11. Tubifex is verboden.
 12. Elkaar helpen is toegestaan.
 13. Alle inschrijvingsgeld wordt omgezet in prijzengeld, vooraf gecommuniceerde prijzen gaan uit van een maximale bezetting, prijzen kunnen steeds aangepast worden naargelang het aantal inschrijvingen. Iedereen heeft prijs. Koppels zonder geldprijs ontvangen natura prijzen.
 14. Houd na de wedstrijd uw visplek en verdere omgeving schoon, neem afval en sigarettenpeuken mee naar huis.
 15. Bij noodweer kan de organisatie beslissen de wedstrijd te staken en/of weer te hervatten. 
 16. Deelname aan de wedstrijd is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of diefstal.